MTR3000

how to write an essay oxford pdf https://freeessaywriter.org/ how to write cover letter if you have no experience
how to write quotes in essay paper help how to write vietnam address in english
how to write essay ielts examples https://www.paperhelp.nyc how to write a covering letter uk
how to write an essay on topics freeessaywriter.org how to write an essay linkers

Przemiennik Motorola MOTOTRBO MTR3000
MTR3000 to stacja bazowa/przemiennik UHF o mocy 100 W. Urządzenie jest zintegrowane do połączeń głosu i danych, działa w trybie ciągłym, pracuje w trybie cyfrowym z systemami MOTOTRBO Conventional, IP Site Connect oraz Capacity Plus zwiększając osiągi, wydajność widmową, zintegrowane aplikacje danych i poprawiając komunikację głosową.

Dodatkowo MTR3000 może także działać w trybie analogowym z systemami konwencjonalnymi i systemami trankingowymi LTR/Passport, jako elastyczna stacja bazowa/przemiennik o wysokiej mocy.

Standardowe funkcje MTR3000:

Praca w trybie analogowym lub cyfrowym trybie MOTOTRBO, z diodą LED wskazującą tryb pracy.
Niezawodny cykl działania w trybie ciągłym o mocy 100

W
Dający się zaprogramować odstęp kanałów 12,5 lub 25 kHz
Analogowe i cyfrowe konwencje są standardowe w jednej stacji bazowej bez konieczności ponoszenia kosztów dodatkowego oprogramowania czy sprzętu
Urządzenie zgodne z dyrektywą RoHS (dyrektywą o ograniczeniu użycia substancji niebezpiecznych)

Urządzenie MTR3000 zaprogramowane w trybie MOTOTRBO zapewnia:

Obsługę dwóch równoczesnych ścieżek dźwiękowych w cyfrowym kanale 12,5 kHz w systemie TDMA 6.25e
Podział istniejącego kanału na dwa przedziały czasowe, co pozwala na podwojenie wydajności pojedynczego przemiennika
Obsługę MOTOTRBO IP Site Connect dla zwiększonego zasięgu oraz tranking pojedynczych lokalizacji Capacity Plus bez oddzielnego kontrolera sprzętu.