Realizacje

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Od 2008 roku na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego firma YAGI-FRYSKA buduje sieć łączności radiotelefonicznej działającej w Zarządzaniu Kryzysowym i Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jest to największy, cywilny system MOTOTRBO w kraju.

Do 30.11 na terenie województwa funkcjonuje:
– 86 przemienników DR3000,
– 150 RTF bazowych serii MOTOTRBO DM3600/DM4400,
– 200 RTF przewoźnych serii MOTOTRBO DM3601/DP4601,
– 230 RTF przenośnych serii MOTOTRBO DP3601/DP4801.